PSYKOLOGISK BEHANDLING

Klinikken ligger på Enghavevej 11, 1. sal, 7100 Vejle

 

Individuelle samtaler
Jeg tilbyder samtaler i form af terapi, støttende samtaler eller rådgivning. Et samtaleforløb kan være relevant i tilfælde af tristhed, dårlig trivsel, fysiske symptomer uden fysisk årsag.

Samtaleforløb kan også være relevante, hvis du oplever, at der er mønstre, tankegange og reaktioner hos dig selv, du ønsker at ændre på. Det kan tage tid at skabe sådanne forandringer, men det er arbejdet værd.

 

Psykologisk behandling
Jeg tilbyder psykologisk behandling af tvangssymptomer (ocd), og symptomer på angst og depression.

Er dine symptomer særligt hæmmende for dig, kan det være hensigtsmæssigt at skabe et samarbejde med din egen læge

Børn og unge
Jeg rådgiver familier og forældrepar i forhold til forældrerollen, bl.a. om hvordan svære livssituationer takles i forholdet til børnene. Endvidere rådgiver jeg i forbindelse med tab i familien og sorg.

Jeg bakker op om, at I finder potentialet i jeres familie og kommer til at stå stærkere også med svære vilkår.

I samtalerne med børn og unge inddrages forældrene oftest i forløbet. For børn under 15 år er den første samtale altid enten fælles børn og voksne eller kun forældrene.

Parsamtaler
At kommunikere med hinanden, når følelser og tanker er gået i hårdknude, er meget svært. Derfor tilbyder jeg samtaler til Jer, som gerne vil finde en måde at nå hinanden på. Det er vigtigt at kunne tale sammen, også selvom man ikke skal være sammen, især når man har børn og derfor tilbyder jeg også samtaler i forbindelse med skilsmisseforløb – I kan komme sammen eller hver for sig, afhængigt af, hvad vi sammen vurderer som meningsfuldt.

Handicap og kronisk sygdom
Jeg tilbyder forløb til dig/Jer som har brug for at lære at leve med nye vilkår som handicap og kronisk sygdom. der er en lang vej at gå når du og din familie bliver ramt og jeg byder på megen personlig viden om, hvordan man takler disse forandringer og arbejder sig hen mod at takle de mange udfordringer der er når livet sætter en på prøve.

Sorg:
Det er voldsomt og ensomt at miste den man elsker.
Eller at få drømme og forhåbninger knust ved pludselige forandringer.
At sørge tager lang tid. I terapien kan du arbejde på at finde nye veje, tackle svære følelser og tanker om det du har været ude for.
Sorgterapien kan gives individuel eller til par, som f. eks. har mistet et barn eller nær slægtning.

Krise/krisehjælp: 
Har dit liv pludseligt forandret sig, har du muligvis brug for at bringe orden i kaos og forholde dig til den nye situation.
Her kan individuelle samtaler eller familiesamtaler være hjælpsomme.
I voldsomme livsforandringer eller i situationer, hvor dit netværk og måske ægteskab er i fare, er de følelsesmæssige og fysiske reaktioner meget voldsomme. Gennem samtale kan vi sammen arbejde for, at du genvinder en vis balance og får fornemmelsen af igen at være styrende i din tilværelse.